Oblicz Wartości liczbowe.
a)3b do potęgi 2 -2ab +7b dla a=-1/2 ,b=-2
b)3(x-y)-(2y*x) dla x=-2 y=-1
c)2m-2mn+n do potęgi 2 dla m=1/2 ,n=-1
Zad2.
Zredukuj wyrazy podobne i oblicz.
a)(5x-2y)+(8x-y)
b)(y+4)-(2y-3x+1)
c)-3*(2x-y+5)=
d)3(x+2y)2x+-y)+(x-y)
e)(-2x+y)+(3x-4y)
f)(m-2)-(4m+5m-7)
g)4(-2x-y+5)=
h)-2(x-y)-3l(k+1)-(y-4)
Moglibyście to na jutro rozwiązać.Z gory thx.

3

Odpowiedzi

2010-02-25T13:40:29+01:00
A)3b do potęgi 2 -2ab +7b dla a=-1/2 ,b=-2
3*(-2)2 -2*1/2*(-2)+7*(-2)= 3*4+2-14=12+2-14=0

b)3(x-y)-(2y*x) dla x=-2 y=-1
3*(-2)*3*(-2)-(2*(-1)*(-2)=-6+3-((-2)*(-2)=3-4=-1

c)2m-2mn+n do potęgi 2 dla m=1/2 ,n=-1
2*1/2-2*1/2*(-1)+(-1)2=1+1+1=3

Zad2.
Zredukuj wyrazy podobne i oblicz.
a)(5x-2y)+(8x-y)=5x-2y+8x-y=13x-3y
b)(y+4)-(2y-3x+1)=y+4-2y+3x-1=y+3+3x
c)-3*(2x-y+5)=-6x+3y-15
d)3(x+2y)2x+-y)+(x-y)=sprawdź dokładnie nawiasy
e)(-2x+y)+(3x-4y)=-2x+y+3x-4y=x-3y
f)(m-2)-(4m+5m-7)=m-2-4m-5m+7=8m+5
g)4(-2x-y+5)=-8x-4y+20
h)-2(x-y)-3l(k+1)-(y-4)=-2x+2y-3lk-3l-y+4=2x+y-3lk-3l


Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T13:42:45+01:00
A)3b² -2ab +7b dla a=-½,b=-2
3 * (-2)² - 2 * (-½) * (-2) + 7 *(-2) =
= 3 * 4 -2 -14 = 12-2-14 = -4

b)3(x-y)-(2y*x) dla x=-2 y=-1
3x-3y-2yx
3 *(-2) - 3* (-1) - 2* (-1)*(-2) =
= -6+3-4 = -7

c)2m-2mn+n² dla m=½ ,n=-1
2* ½ - 2* ½* (-1) + (-1)² =
=1+1 +1 = 3

Zad2.
Zredukuj wyrazy podobne i oblicz.
a)(5x-2y)+(8x-y) = 5x-2y+8x-y = 13x-3y
b)(y+4)-(2y-3x+1)= y+4-2y+3x-1 = -y+3x+3
c)-3*(2x-y+5)= -6x+3y-15
d)3(x+2y)2x+-y)+(x-y)= ????????? (popraw zapis bo jest błędny)
e)(-2x+y)+(3x-4y) = -2x+y+3x-4y = x-3y
f)(m-2)-(4m+5m-7) = m-2-4m-5m+7 = -8m +5
g)4(-2x-y+5)= -8x-4y+20
h)-2(x-y)-3l(k+1)-(y-4) = -2x+2y-3lk-3-y+4 = -2x+y-3lk+1
1 5 1
2010-02-25T13:43:36+01:00
Zad.1
a) 3b (2) - 2ab + 7b
= 3 * (-2) (2) - 2 * (-o,5) * (-2) + 7 * (-2)
= 3 * 4 - 2 - 14
= 12 - 2 - 14
= -4
b) 3(x - y)- (2y * x)
= 3[-2 - (-1)] - [2* (-1) * (-2) ]
= 3 * (-1) - 4
= -3 - 4
= -7
c) 2m - 2mn + n (2)
= 2* 0,5 - 2* 0,5 * (-1) + (-1) (2)
= 1 (-1) * (-1) + 1
= 1 + 1 + 1
= 3

zad.2
a) (5x- 2y) + (8x - y )
= 5x - 2y + 8x - y
= 13x - 3y

b) (y+ 4) - ( 2y- 3x) +1
= y + 4 - 2y + 3x + 1
= - y + 5 + 3x

c) -3 ( 2x - y + 5)
= - 6x + 3y - 15

d) nie wiem czy tak wyglada to rownanie ;] ? :
3 ( x+ 2y + 2x - y ) + ( x+ y )
= 3 (3x -y ) + ( x- y )
= 9x - 3y + x - y
= 10 x - 4y

e) ( -2x + y ) + ( 3x - 4y )
= -2x + y + 3x - 4y
= x - 3y

f) ( m-2 ) - ( 4m + 5m - 7 )
= m- 2 - 4m - 5m + 7
= - 8m + 5

g) 4 ( -2x - y + 5)
= - 8x - 4y + 20

h) -2 (x- y ) - 3 (k+1) - (y - 4)
= -2x + y - 3k - 3 - y + 4
= - 2x - 3k + 1