Odpowiedzi

2010-02-25T17:43:39+01:00
Przesuwanie sie płyt tektonicznych pol litosferze
wulkanizm
osuwanie sie ziemi po dawnych kopalniach
ruchy górotwórcze
2010-02-25T19:26:28+01:00
- zmiany w ukształtowaniu terenu
- zmiany w poziomie wód gruntowych
- lawiny i obsuwanie warstw skalnych
- wygięcia konstrukcji metalowych
- tsunami
- niszczenie budynków
- śmierć ludzi, zwierząt i roślin