1)W jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie?
2)wzory sumaryczne , nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych
3)pojęcie - szereg homologiczny?
4)ogólny wzór alkanów
5) zródło występowania etenu w przyrodzie
6)wzór sumaryczny etenu
7)zastasowanie etenu
8)ogólny wzór alkenów , zna zasady ich nazewnictwa

2

Odpowiedzi

2010-02-25T13:35:27+01:00
1) Diament, antracyt, grafit
2) Metan- Ch4
Etan - C2H6
propan-C3H8
butan-C4H10
3)to zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą ( -CH2- ) w ich łańcuchach węglowodorowych.
4) -CnH2n+2
5)Gaz ziemny
6)C2H4
7)W przechowalniach owoców skuteczne usuwanie etylenu wydzielanego przez owoce zapobiega ich przedwczesnemu dojrzewaniu (np banany)
8) CnH2n
12 4 12
2010-02-25T13:46:55+01:00
W jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie?
w postaci weglowodorów, zwiazkach organicznych gdzie jest zawsze IV wartiosciowy

2)wzory sumaryczne , nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych
CH4 metan
C2H6 etan
C3H8 propan
C4H10 butan
3)pojęcie - szereg homologiczny
Szereg homologiczny to zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych ( -CH2- )

4)ogólny wzór alkanów
cnH2n+2
5) zródło występowania etenu w przyrodzie

Przykładem jest eten (etylen), który jest hormonem roślinnym, stymulującym dojrzewanie owoców. ...
6)wzór sumaryczny etenu
c2h4
7)zastasowanie etenu
-przyspiesza dojrzewanie owocow

8)ogólny wzór alkenów , zna zasady ich nazewnictwa
cnH2n
8 4 8