Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:15:18+01:00
Z równania Clapeyrona:

pV = nRT

V = (nRT)/p

p = 1013 hPa = 101300 Pa
R = 8,314 J/K×mol
T = 20⁰C = 293 K
n (liczba moli):
1 mol H₂ - 2 g
x - 5000 g
x = 2500 moli H₂

V = (2500×8,314×293)/101300 = 60,11 m³