Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T13:25:31+01:00
1. Wybuch wojny ze Szwecją, toczyła się w Inflantach, w 1601 r. Szwedzi dotarli do Dźwiny.
2. Wojna z Turcją min. klęska pod Cecorą
3. Wybuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.
4. Powstanie chłopskie na Podhalu pod dowództwem Aleksandra Kostki Napierskiego.
5. 1654-1656 – Wojna polsko-rosyjska. Wojska rosyjskie zajęły Smoleńsk, Białoruś i część Litwy z Wilnem.
6. 1657 – Najazd ks. siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego na Polskę.
7. 1665-1666 - Rokosz Jerzego Lubomirskiego przeciw królowi Janowi II Kazimierzowi.1. Traktaty welawsko-bydgoskie – Polska zrzekła się lenna pruskiego.
2. 1648 – Wybuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Powstanie to na początku miało podłoże społeczne, jednak szybko
zamieniło się w walkę zniewolonej narodowości o wyzwolenie polityczne. W bitwie pod Żółtymi Wodami wojska polskie pod wodzą Stefana Potockiego, syna hetmana wielkiego koronnego, poniosły klęskę. Zdarzenie to rozpętało długie walki wewnętrzne w polsce między, magnatami, a kozakami.
3. Zygmunt II Waza i jego plany wobec korony Szwedzkiej, niepotrzebnie wplątały Polskę w Wojny ze Szwecją.
4. Wmieszanie się Polski w wewnętrzne sprawy Rosji, poparcie Samozwańców.
5. Strata Prus – Traktaty welawsko-bydgoskie, Polska sama stworzyła sobie nowego silnego
wroga.
6. Polska znajduję się otoczona przez wrogów, północ - Szwecja, południe - Turcja, wschód - Rosja.
III. Wewnętrzne
1. Liberum Veto - Kraków; poseł kijowski Adam Olizar.
2. Królem Polski został obrany Michał Korybut Wiśniowiecki, który był fatalnym władcą.
3. Konflikt między szlachtą i królem.
4. Wzrost znaczenia magnaterii, którzy stworzyła na swoich ziemiach własne państewka tzn. latyfundia, na których obowiązywało
wydane przez nich prawo;
5. Decentralizacja.