Odpowiedzi

2010-02-25T13:20:56+01:00
Spójniki jest nieodmienną,ale samodzielną częścią mowy. Łączy wypowiedzenia lub części wypowiedzeń. Rozróżniamy spójniki podrzędności: np. bo, ponieważ, że, iż, aby, żeby, jeżeli, jeśli, choć, chociaż i spójniki współrzędności: no. i, oraz, ale, lecz, albo, czyli, więc, toteż.
1 5 1
2010-02-25T13:23:02+01:00
Spójnik - część mowy ma za zadanie łączyć wyrazy w zdania
1 5 1
2010-02-25T13:23:33+01:00
Jest nieodmienną częścią mowy i wyrazem łączącym dwa zdania lub równoważniki zdań
1 5 1