1)Oblicz pracę, którą należy wykonać,aby książkę o masie 0,5 kg podnieść na wysokość 1,5m.Jaki rodzaj energii uzyskała książka? Ile wynosi wartość tej energii? Przyspieszenie ziemskie =10N/kg.
2)Chłopiec przeniósł po schodach walizkę z pierwszego piętra na drugie.Pierwsze piętro znajduje się na wysokości 2,5m nad powierzchnią ziemi,a drugie na wysokość 5m.W jaki sposób zmieniła się energia potencjalna tej walizki?
3)Oblicz energię kinetyczną o masie 500 kg jadącego z prędkością 10m/s.Jaką pracę wykonał silnik samochodu,aby samochód uzyskał taką energię?

Proszę o szybką pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T13:46:41+01:00
Witaj
1/
Wykonana praca zostaje zużyta na wzrost Ep.
W = Ep = mgh = 0,5kg*10N/kg*1,5m = 7,5J
2/
Wykonana praca W zostaje zużyta na wzrost Ep od Ep1=mgh1 do Ep2=mgh2
W = Ep2 - Ep1 = mgh2 - mgh1 = mg(h2-h1)
na Ip Ep1 = mgh1 a na IIp Ep2 = 2mgh1 bo h2 = 2h1
Ep2/Ep1 = 2mgh1/[mgh1] = 2
Ep2 = 2 Ep1
3/
Ek = 0,5mv2 = 0,5*500kg*100m2/s2 = 25000 J = 25kJ i taka praca W=25kJ
była potrzebna pod warunkiem ruchu bez żadnych oporów. Ponieważ nie ma
tak dobrze - dodatkowa praca musiała pójść na pokonanie tych oporów.

........................pozdrawiam