Odpowiedzi

2010-02-25T13:57:19+01:00
Napięcie elektryczne, różnica potencjału elektrostatycznego pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Napięcie elektryczne równe jest liczbowo pracy potrzebnej do przemieszczenia jednostkowego ładunku elektrycznego pomiędzy tymi punktami.

Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt, a do jego pomiaru stosuje się woltomierze.

U=W/Q=1V=1J/1C

U= napięcie (v wolt)
W-praca [J]
Q= wartość ładunku
20 4 20