Zad.1
jakie uczucia wywołuje w tobie obraz walki i martyrologii Polaków podczas II wojny światowej??

zad.2
A. Naczelne dowództwo niemieckich sił zbrojnych wyda bezzwłocznie rozkaz wszystkim niemieckim siłom zbrojnym, lądowym, morskim i powietrznym, znajdującym się pod niemieckim dowództwem, aby zaprzestały działań bojowych[...]
J. Borowiec, Od Sarajewa do Hiroszimy 1914-1945, Warszawa 1992,

B. Hitler chce zniszczyć potęgę rosyjską, ponieważ ma nadzieję, że jeśli mu się to uda, będzie mógł z powrotem przenieść główne siły swej armii i sił powietrznych ze Wschodu i rzucić je na naszą wyspę[...] K. Grunberg, Czas wojny. Wykłady z historii 1939-1945, Toruń 1991

C. Należy wskazać na fakt wojskowego rozgromienia Polski i rozpadu państwa polskiego. Rządzące koła Polski chełpiły się ''potęgą'' i "walecznością" swej armii. Jednak okazało się, że wystarczyło krótkie uderzenie wymierzone przeciw Polsce, początkowo armii niemieckiej, następnie radzieckiej, aby nic nie pozostało z tego poczwarnego bękarta traktatu wersalskiego[...] J. Borowiec, Od Sarajewa do Hiroszimy 1914-1945, Warszawa

D.Podczas przeprawy powstała wielka fala na Kanale i ta okoliczność sprawiła, że czyn floty należy uważać za wybitny, gdyż mimo to, wykonała według planu wszystko, co było najważniejsze[...] J. Borowiec, Od Sarajewa do Hiroszimy 1914-1945, Warszawa

E. Dyrektywa nr 1, dotycząca prowadzenia wojny.
1. Ponieważ wyczerpane zostały wszystkie polityczne możliwości, aby na drodze pokojowej załatwić nieznośną dla Niemiec sytuację na granicy wschodniej, zdecydowałem się na rozwiązanie tej sytuacji przy pomocy sił[...] B. Czarnecki, Fall Weiss, Warszawa 1961,

F. Sowietom udało się okrążyć całą armię. przy czym najsilniejszą-6 Armię [...]. Prócz tego starli z powierzchni ziemi cztery amie sojusznicze[...]. bezpowrotnie straciliśmy podstawową masę wojsk [...]. Nie udało się też nam zdobycie kaukaskiej ropy [...] K. Grunberg, Czas wojny. Wykłady z historii 1939-1945, Toruń 1991

G. Zjechaliśmy na konferencję krymską zdecydowani załatwić nasze spory dotyczące Polski. Przedyskutowaliśmy wyczerpująco wszystkie aspekty tego zagadnienia[...] Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1991,

H. ŻOŁNIERZE!! Najazd bolszewicki nastąpił w czasie wykonywania przez wojska nasze manewru, którego celem było skoncentrowanie się w południowo-wschodniej części Polski, tak aby mając dla otrzymania zaopatrzenia i materiału wojennego komunikację i łączność przez Rumunię z Francją i Anglią, móc dalej prowadzić wojnę[...] "Zeszyty Historyczne" nr37, Paryż 1976Który z tekstów źródłowych jest fragmentem:
-rozkazu marszałka Rydza-Śmigłego , wydanego w momencie opuszczenia kraju
- rozkazu ataku na Polskę wydanego przez Adolfa Hitlera
- przemówienia Mołotowa w związku z agresja ZSRR i Niemiec na Polskę w 1939r
-ataku bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
- relacji marszałka Montgomery'ego z inwazji na Europę w celu utworzenia drugiego frontu
-dokumentu końcowego konferencji wielkiej trójki
- relacji feldmarszałka Ericha von Mansteina o bitwie pod Stalingradem
-wypowiedzi Churchilla na temat celu ataku Niemiec na ZSRR

1

Odpowiedzi

2010-02-25T13:55:46+01:00
Zadanie 1.
Osobiście podziwiam Polaków walczących w II WŚ, ale nie nazwałabym tego aż na wyrost martyrologią. Czasy były to ciężkie, a Polacy mimo początkowego opuszczenia przez sojuszników bronili kraju do 5 października, co zasługuje na podkreślenie, ponieważ Paryż bronił się jedynie 4 dni dłużej, a na pomoc przyszła mu Wielka Brytania. Podziwiam żołnierzy walczących o kraj, tak samo jak i żołnierzy biorących udział w akcjach w innych państwach, moim zdaniem należy im się hołd za to co zrobili dla pokonania Niemiec w II WŚ.

Zadanie 2.
A- akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
B- wypowiedź Churchilla na temat celu ataku Niemiec na ZSRR
C- przemówienie Mołotowa w związku z agresja ZSRR i Niemiec na Polskę w 1939r
D- relacja marszałka Montgomery'ego z inwazji na Europę w celu utworzenia drugiego frontu
E- rozkaz ataku na Polskę wydany przez Adolfa Hitlera
F- relacja feldmarszałka Ericha von Mansteina o bitwie pod Stalingradem
G- dokument końcowy konferencji wielkiej trójki
H- rozkaz marszałka Rydza-Śmigłego, wydany w momencie opuszczenia kraju
1 5 1