Odpowiedzi

2009-10-17T20:29:23+02:00
Polis- tak nazywano miasto-państwo w starożytnej Grecji.
Polis składało się nie tylko samo miasto, w późniejszych wiekach często chronione potężnymi murami, ale także terytorium wiejskie rozciągające się w promieniu kilku, czasem kilkunastu kilometrów, wraz ze znajdującymi się na nim mniejszymi osadami.Obywatele polis mieszkali w stanowiącym centrum państwa.Wszyscy ci ludzie stanowili wspólnotę obywateli, tworząc organizm państwowy; taka więź między obywatelami to najbardziej charakterystyczna cecha polis.Członkowie polis tworzyli coś na kształt religijnego stowarzyszenia mającego na celu oddawanie czci bogu-opiekunowi państwa oraz innym bogom wspólnoty. Wspólnota wyrażała swoją wdzięczność i szacunek dla bogów poprzez kult, na który składały się regularne ceremonie odbywane na koszt państwa i nadzorowane przez obywateli występujących w roli kapłanów i kapłanek. Najważniejszym rytem było składanie ofiar ze zwierząt - stanowiły one dowód pobożności członków wspólnoty i czci, jaką darzyli bogów-opiekunów.


18 4 18