1) Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=-x2+6x+c. do wykresu tej funkcji należy punkt A = (-2, -9) . Parametr c jest równy : a. -25 , b. -17 , c.7 , d.17 ??
2)wzór funkcji liniowej której wykresem jest prosta nachylona do osi OX pod kątem 60stopni to : a. y=x+pierwiastek3 b.y=pierwiastek3 +5 ,c. y= pierwiastek3 dzielone przez 3 x d. y= x+ pierwiastek3 dzielone przez 3

3) liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu w(x)= x3 + mx2 - 3x +2. Parametr m jest równy .. 2, -2, 1 czy -1 ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T22:54:42+01:00
1.
f(x)=-x²+6x+c ∈A=(-2;-9)
-9=-4-12+c
c=7 odp C

2.
y=ax+b α=60
a=tgα
a=tg60
a=√3
y=a√3+b

3.
W(x)=x³+mx²-3x+2
W(2)=0
x³+mx²-3x+2=0
8+4m-6+2=0
4m=-4
m=-1