Odpowiedzi

2010-02-25T14:46:26+01:00
A- krawędź podstawy
b- krawędź boczna

Ppc=Pp+Pb

Pp=5/4*a²ctg36⁰
Pp=5/4*100*1,3764
Pp=125*1,3764
Pp=172,05
Pp=172 1/20 dm²

Pb=5*Pb1

Pb1=1/2ah

h²=(1/2a)²*b²
h²=1*100
h²=100
h=10 dm

Pb1=1/2ah
Pb1=5 dm²

Pb=5*5
Pb=25 dm²

Ppc=172,05*25
Ppc=4301,25 dm² = 43,0125 m² = 43 1/80 m²