Temat.Ułamki dziesiętne.

zad.1.Zapisz podane liczby cyframi.
dwadzieścia tysięcy pięć i dwadzieścia pięć setnych.

Trzy tysiące trzydzieści i trzynaście tysięcy.

pięć tysięcy osiem i cztery setne.

czterdzieści cztery tysiące i cztery tysiące .
zad.2.Zapisz podane liczby słowami.

370,5

42,08

0,207
zad.3Czy poniższe równości są prawdziwe ? Wpisz Tak lub.Nie.
a.)
0,5=0,50

0,50=0,500

0,05=0,50

b.} 0,30=0,3

0,03=0,003

0,030=0,0300

c.}
1,25=1,250

1,025=1,25

1,250=1,025

zad.3.zapisz krócej.

4,200=
5,030=
0,1200=
0,060=
7,8000=
1,00100=

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:07:02+01:00
ZAD.1
dwadzieścia tysięcy pięć i dwadzieścia pięć setnych=20005,25
Trzy tysiące trzydzieści i trzynaście tysięcy=3030,013
pięć tysięcy osiem i cztery setne=5008,04
czterdzieści cztery tysiące i cztery tysiące=44000,004

370,5=trzysta siedemdziesiąt i pięć dziesiątych
42,08=czterdzieści dwa i osiem setnych
0,207=zero i dwieście siedem tysięcznych

ZAD.2
a.)
0,5=0,50 TAK

0,50=0,500 TAK

0,05=0,50 NIE

b.} 0,30=0,3 TAK

0,03=0,003 NIE

0,030=0,0300 TAK

c.}
1,25=1,250 TAK

1,025=1,25 NIE

1,250=1,025 NIE

ZAD.3
4,200=4,2
5,030=5,03
0,1200=0,12
0,060=0,06
7,8000=7,8
1,00100= 1,001
7 3 7
2010-02-25T14:08:15+01:00
Zad 1
20005,25
3030,013
5008,04
44000,004
Zad 2
trzysta siedemdziesiąt i pięć dziesiątych
czterdzieści dwa i osiem setnych
dwieście siedem tysięcznych
Zad 3
a) tak
tak
nie
b)tak
nie
tak
c) tak
nie
nie
zad3
4,2
5,03
0,12
0,06
7,8
1,001
2 5 2
2010-02-25T14:11:34+01:00
Zad.1
1.2005,25
2. 3030,013
3. 5008,04
4. 44400
Zad.2
370,5 - trzysta siedemdziesiąt i pięć dziesiątych
42,08 - czterdzieści dwa i osiem setnych
0,207 - zero i dwieście siedem tysięcy
Zad.3
a)
0,5=0,50 Tak
0,50=0,500 Nie
0,05=0,50 Nie
b)
0,30=0,3 Tak
0,03=0,003 Tak
0,030=0,0300 Nie
c)
1,25=1,250 Tak
1,025=1,25 Nie
1,250=1,025 Nie
Zad. 3
4,200=4,2
5,030=5,03
0,1200=0,12
0,060=0,06
7,8000=7,8
1,00100= 1,001
1 5 1