Religia pomocy!llProsze pomóżcie odpowiedzieć szczegółowo na te pytania!
1.Czym jest prawo naturalne ?
2.Co pismo święte mówi o prawie naturalnym ?
3.Dlaczego nigdy nie wolno wystąpić przeciwko prawu naturalnemu ?
4. Czym jest sumienie ?
5. Jaką rolę spełnia sumienie w ludzkim życiu ?
6.Dlaczego należy kształtować swoje sumienie ?
7. Czym jest prawo objawione ?
8 . jakie jest najważniejsze Prawo zostawione nam przez Chrystusa ?
9. Komu Bóg objawił swoje Prawo ?
10. Kiedy Chrystus udoskonalił prawo miłości ?
11.Czym jest ateizm ?
12. Dlaczego powinniśmy adorować Boga ?
13. Co należy czynić , by wiernie zachowywać pierwsze przykazanie Boże ?
14. Do czego wzywa Pan Bóg ludzi w drugim przykazaniu ?
15. W jaki sposób możemy na co dzień oddawać cześć imieniu Bożemu ?
16. Czym charakteryzuje się szabat i dzień Pański ?
17. W jaki sposób należy świętować dzień Pański i obowiązujące święta kościelne ?
18. Jaki powinien być nasz udział we Mszy świętej ?
19 .Do czego wzywa nas Bóg w czwartym przykazaniu ?
20.Co to znaczy ,, czcić ojca i matkę swoją" ?
21. Jakie są obowiązki dzieci wobec całej rodziny ?
22. Do czego zobowiązuje nas piąte przykazanie Boże ?
23.Co jest zagrożeniem dla życia i zdrowia współczesnego człowieka ?
24. W jaki sposób powinniśmy troszczyć się o poszanowanie zycia i zdrowia własnego i innych ?
25. Do czego wzywa Pan Bóg ludzi w szóstym przykazaniu ?
26. Na czym polega praca nad tym, aby żyć w czystości ?
27. Jakie prawa Boże określają stosunek człowieka do dóbr materialnych?
28. Do czego zobowiązuje nas siódme przykazanie Boże ?
29. Jaki powinien być stosunek człowieka do własności prywatnej i wspólnej ?
30. Czym jest prawda w świetle nauki Ojca Świętego /
31. Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie ?
32. Co to znaczy ,, dawać świadectwo ?
33. Czym jest wstrzemięźliwość ?
34. Dlaczego warto starać się o cnotę wstrzemięźliwości w życiu ?
35.Co to znaczy być uczniem?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T14:18:02+01:00
1Prawo naturalne są to podstawowe prawa człowieka np. prawo do życia
2Mówi aby je przestrzegać i szanować
3Bo jest to ciężki grzech
4Sumienie to głos Boga który mówi nam co jest dobre a co złe
5Daje nam możliwość rozróżniania
6Ponieważ przydaje się w dalszym życiu do rozróżniania zła i dobra
7Prawo okazane przez Boga
8Prawo miłości
9Bóg objawił swoje prawo Mojżeszowi Abrahamowi i wielu innym
10Kiedy umarł na krzyżu
11Niewiara w Boga
12Jest stwórcą
13Nie wzywać imienia boskiego na daremnie
14 Aby nie oddawali cudzym bogom cześć
15Modląc się
16Szabat odpoczynkiem oraz radowaniem się Bogiem
17Chodzić do Kościoła
18Czynny
19.Czcij ojca swego i matkę swoją
20 Szanuj ich
21 Pomagać i pocieszać
22Nie zabijaj
23 Narkotyki papierosy alkohol
24 Nie paląc pijąc i nie biorąc
25Aby Nie cudzołożyli
26 Jest to asceza i nie dawanie ponieść się swoim nieczystym myślą
27 Nie uciskać biednych dawać jamłużne nie chwalić się majątkiem
28Nie kradnij
29 Szanujący dobra mat.
30 Prawda jest największą wartością
31 Kłamstwo
32 Nie wypierać się i głosić prawa Boże
33 Powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych przyjemności itp.
34 Daje nam samoopanowanie
35 To znaczy chodzić pilnie na lekcje uczyć się i chcieć wiedzy
70 2 70