1.scharakteryzuj wiązania jonowe i określ rodzaj wiązania występujący w następujących cząsteczkach:
-CO2
-N2
-NaCl
2.Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie 28g azotu cząsteczkowego?
3.Jaką ilość stanowi 36g wody?
4.Napisz konfigurację elektronową atomu glinu Z=13

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T20:45:56+02:00
1. Wiązania jonowe.
Wiązanie jonowe powstaje między pierwiastkami o dużej różnicy elektroujemności, czyli między metalami i niemetalami. Jako, że pierwiastki dążą do tego by mieć tyle samo elektronów walencyjnych co odpowiedni gaz szlachetny, więc :
- metale "oddają" elektrony stając się kationami (dodatnie)
- niemetale "biorą" elektrony stając się anionami (ujemne)
Dalej, wszystkie kationy są mniejsze od atomów, z których powstały , a aniony są zawsze większe od atomów, z których powstały.
Kationy i aniony przyciągają się wzajemnie dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu, tworząc wiązanie jonowe.
Odpowiedzi:
a.CO₂ - wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
b.N₂ - wiązanie kowalencyjne (atomowe)
c.NaCl - wiązanie jonowe.

2.Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie 28g azotu cząsteczkowego?
M(N₂)=2*14=28 [g/mol]
1mol=28g=22,4dm³

3.Jaką ilość stanowi 36g wody?
Ilość czego? moli, atomów etc?
Zakładam, że moli :)
M(H₂O)=2*1+16=18 [g/mol]
1mol---18g
xmoli---36g
x=2mole

4.Napisz konfigurację elektronową atomu glinu Z=13
[Ne]3s²3p¹

1 5 1