Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:07:32+01:00
Zad.1
naturalne - wybuch wulkanów, pożary lasów, pył kosmiczny, pyłki rośliny
dzialalnosci czlowieka- kwaśne deszcze, fabryki, ścieki komunalne i przemysłowe

Zad.2
Obserwacje: Nastąpiła gwałtowna reakcja z wydzieleniem pęcherzyków gazu. Podczas reakcji wydziela się ciepło.
Wniosek: Z reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym powstaje wodór.
Substraty: Chlorowodór+magnez
Produkty: Chlorek magnezu+wodór