Odpowiedzi

2010-02-25T14:20:49+01:00
1. Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu biologicznym, czyli odłączaniu atomów wodoru (albo samych elektronów) od substratu organicznego. Towarzyszy temu uwalnianie energii, której część jest zmagazynowana jako energia w postaci związku wysokoenergetycznego w ATP, pozostała część zostaje rozproszona w postaci ciepła.

C6H12O6 + 6O2 + 36ADP + 36 P 6CO2 + 6H2O + 36ATP

Proces zachodzi w mitochondriach, których ilość w komórce zależy od jej zapotrzebowania
energetycznego.

Natomiast wymiana gazowa polega dyfuzji gazów i ich wymiany pomiędzy całym organizmem a jego otoczeniem (wymiana gazowa zewnętrzna) oraz pomiędzy płynami ustrojowymi a tkankami (wymiana gazowa wewnętrzna).

2. Reakcja utleniania biologicznego

O2 + 4H+ + 4e- ---> 2H2O

3. Przy ćwiczeniach o wysokiej intensywności mięśniom brakuje tlenu, więc gdy go brakuje organizm tworzy skutki uboczne takie jak powstawanie kwasu mlekowego, a ten zakwasza naszą krew i mięśnie, upośledzając nasze procesy. stad nasze zakwasy wynikajace z braku tlenu iesniach
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:21:50+01:00
Wymiana gazowa zachodzi w pecgerzykach plucnych - oddanie co2 i pobranie tlenu przez pecherzyki, a oddychanie wewnatrzkomorkowe to proces glikolizy, reakcja pomostowa, cykle krebsa i lancuch oddechowy ( oddychaniu tlenowych), w beztlenowym to tylko glikoliza
2
C6H12O6= 3CO2+6H2O+6ATP

3 zachodzi fermentacja mlekowa
powstaje kwas mlekowy zamiast pirogronowego
C6H12O6 → 2CH3CH(OH)COOH
30 1 30