Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:15:12+01:00
Tu masz moze ci bedzie pasowało:)
Walory turystyczne


ODRAZU MÓWIE TO JEST WZOROWANE Z INNYCH STRON



Szlaki turystyczne

Piękno i różnorodność regionalnej przyrody i tradycji można podziwiać dzięki licznym szlakom turystycznym, wśród których do najważniejszych należą:

„Podlaski Szlak Bociani” będący jednym z pierwszych markowych produktów turystycznych w Polsce. Jako szlak rowerowy łączy ze sobą 3 parki narodowe: Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Wkrótce zostanie przedłużony do Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Osnową, wokół której rozwinął się szlak jest Dolina Górnej Narwi i południowy fragment Kotliny Biebrzańskiej. Nadrzędnym walorem szlaku obrazującym jego unikatowość jest występowanie wielu skupisk bocianów, trwale wpisanych w krajobraz Podlasia. Szlak ma na celu propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jest też narzędziem aktywizacji społeczności lokalnych w kreowaniu tożsamości „małych ojczyzn”. Szlak otrzymał od Polskiej Organizacji Turystycznej certyfikat turystycznego produktu roku 2003.

„Podlaski Szlak Tatarski” (Sokółka - Bohoniki - Kruszyniany) prowadzi przez ziemie zamieszkałe przez polskich Tatarów sprowadzonych tutaj w XVII w. przez króla Jana III Sobieskiego. Obecnie zamieszkują tu ich potomkowie, którzy wyznają religię i kultywują tradycje swoich przodków. Po dziś dzień zachowały się liczne pamiątki świetności kultury tatarskiej, takie jak meczety i cmentarze (mizary) w Bohonikach i Kruszynianach. W Sokólskim Ośrodku Kultury mieści się Muzeum Ziemi Sokólskiej z kolekcją eksponatów tatarskich (orientalne pamiątki znajdują się również w Muzeum Historycznym w Białymstoku).

W Bohonikach i Kruszynianach istnieje możliwość zwiedzenia meczetu oraz spróbowania dań tatarskich.

„Po rozlewiskach Narwi” to nazwa 50-kilometrowego szlaku wodnego przebiegającego po rozlewiskach Narwi. Szlak ten umożliwia zwiedzenie kajakiem w ciągu dwóch - trzech dni Narwiańskiego Parku Narodowego. Należy jednak pamiętać, o tym, że pływając po rozlewiskach Narwi trzeba korzystać z przewodników, bowiem wśród licznych odnóg i starorzeczy łatwo się zgubić.

Na trasie - oprócz przepięknej przyrody - na uwagę zasługują, miedzy innymi, zespół parkowo-pałacowy w Kurowie, gdzie można zwiedzić ekspozycję przyrodniczą i obejrzeć niepowtarzalną panoramę Narwi z pałacowej wieży.

Przez NPN wiodą również szlaki piesze, rowerowe, a także narciarskie. Bagienna dolina Narwi to unikat na skalę europejską. Poza niezwykłą przyrodą możemy tu zobaczyć historyczne miejsca i cenne zabytki, jak chociażby synagogę w Tykocinie, pałac Branickich w Choroszczy, czy ruiny zamku Zygmunta Augusta również w Tykocinie.

„Po Wigierskim Parku Narodowym”

Park możemy zwiedzać pieszo (oznakowanymi szlakami) a także kajakiem czy łodzią. Ciekawa jest zwłaszcza ścieżka "Suchary", prowadząca wśród leśnych jeziorek zwanych sucharami. Możemy tu zobaczyć efekty pracy bobrów - ich żeremia, pościnane drzewa, a przy odrobinie szczęścia ujrzymy nawet same bobry.

Szczególnie piękne jest jezioro Wigry. Na wigierskim półwyspie wznosi się dawny klasztor kamedułów. XVIII-wieczny barokowy kompleks przyciąga rzesze turystów z całej Polski i zagranicy. W 1999 roku podczas swojej kolejnej pielgrzymki odpoczywał tu Papież Jan Paweł II.
2 1 2