Odpowiedzi

2010-02-25T14:20:40+01:00
Moim zdaniem kry pływają, ponieważ mają mniejszą masę w metrach sześciennych niż woda. Wtedy siła wyporu jest mniejsza od siły przyciągania ziemskiego.

Takie jest moje zdanie:)
2 4 2
2010-02-25T14:22:02+01:00
No bo gdy temperatura jest bardzo niska to woda zamarza i nie ma prawa rozmarznąć pływają po powierzchni bo jaką mniejszą masę niż woda
3 2 3
2010-02-25T14:25:31+01:00
Rozumiem, że pod stwierdzeniem "topią się" kryjesz fakt, że nie "idą na dno", a nie że topnieją.

Odp.:
Woda jest substancją, która wykazuje niestandardowe zależności pomiędzy gęstością a temperaturą. Najwyższa gęstość wody osiągana jest w temperaturze około 4 st. C. Powyżej i poniżej tej temperatury gęstość wody stopniowo maleje (oczywiście nie do 0). Lód ma temperaturę 0 st. C, w związku z tym jego gęstość jest mniejsza od wody o temperaturze wyższej od 0 st. C. Mniejsza gęstość lodu powoduje, że pływa on po powierzchni wody. Ponadto ciekawym zjawiskiem jest to, że podczas zamarzania wody i tworzenia się sieci krystalicznej lodu, cząsteczki wody "oddalają się od siebie" co powoduje, że ta sama masa wody zajmuje większą objętość - czyli dodatkowo zmniejsza się gęstość powstałego lodu w stosunku do nie zamarzniętej wody.
8 5 8