1)Turysta przejechał 24% planowanej trasy i do celu zostało mu jeszcze 228 km.Ile kilometrów przejechał już ten turysta?

2)W sadzie rosną jabłonie i grusze . Grusze stanowią 40% wszystkich drzew, a jabłoni jest 90. Ile drzew rośnie w tym sadzie?

3)Andrzej na kwiaty dla mamy wydał 16 zł. Kwota ta stanowi 20% jego miesięcznego kieszonkowego. Oblicz, ile złotych zostało Andrzejowi z kieszonkowego.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T20:34:31+02:00
1)Turysta przejechał 24% planowanej trasy i do celu zostało mu jeszcze 228 km.Ile kilometrów przejechał już ten turysta?

100%-24%=76%
proporcje

76%-228km
24%-x km

x=24*228/76
x=72 km
Turysta przejechał 72 kilometry.

2)W sadzie rosną jabłonie i grusze . Grusze stanowią 40% wszystkich drzew, a jabłoni jest 90. Ile drzew rośnie w tym sadzie?

100%-40%=60%

Proporcje
40% - x
60% - 90

x=90*40/60
x=60 gruszy

90+60=150 drzew
W sadzie rosnie 150 drzew.

3)Andrzej na kwiaty dla mamy wydał 16 zł. Kwota ta stanowi 20% jego miesięcznego kieszonkowego. Oblicz, ile złotych zostało Andrzejowi z kieszonkowego.

proporcje
16zl - 20%
x - 100%

x=100*16/20
x=80

80-16=64zl

Andrzejowi zostało 64 zlote kieszonkowego.
2 5 2
2009-10-17T20:39:10+02:00
100%-24%=76% tyle % trasy zostało jeszcze do przejechania
76%-228 km
100%-x
x=(228x100):76=300 km tyle wynosi cała trasa
300 km- 228km=72 km
turysta przejechał 72 km trasy.


grusze 40% wszystkich drzew
jabłoni jest 90 czyli 60%
wszystkich drzew x -100%
x=(90x100):60=150
W sadzie rośnie 150 drzew.

16zł -20% miesięcznego kieszonkowego
x - 100% całe miesięczne kieszonkowe
x = (16x100):20=80 tyle wynosi miesięczne kieszonkowe Andrzeja
80-16=64 zł
Andrzejowi zostało 64 zł kieszonkowego.
1 5 1
2009-10-17T21:19:05+02:00
1) 76% - 228
24% - X

X=(24×228)÷76
X=72km

2) 90 - 60%
X - 40%

X=(40×90)÷60
X=60

3) 16- 20%
X - 100%

X=(16×100)÷20
X=80
1 4 1