Odpowiedz na pytania"

1.Dziedzina biologi zajmująca się roślinami to...
2.Łączą się w układy tworząc organizm?
3.Dziedzina biologi zajmująca się dziedziczeniem cech to..
4.Bada związki między organizmami oraz zależności między organizmami a środowiskiem?
5.Zespól komorek pelniący okresloną funkcję to...
6.Nauka badająca tkanki to..
7.Dziedzina biologi badająca zwierzęta
8..Jest podstawową jednostką życia...\
9.Nauka zajmująca się budową i funkcjonowaniwem komórek

2

Odpowiedzi

2010-02-25T14:37:49+01:00
1. botanika
2. narządy
3. genetyka
4. ekologia
5. tkanka
6. histologia
7. zoologia
8. komórka
9. cytologia
11 4 11
2010-02-25T14:42:22+01:00
Jeśli się nie mylę:
1. botanika ;) 2. narządy ;) 3. genetyka;) 4. ekologia';)
5. tkanka ;) 6. histologia ;) 7. zoologia ;) 8. komórka ;)
9. cytologia ;)

Liczę na naj ;PP
3 3 3