Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T14:41:23+01:00
Totalitaryzm- ustrój państwa który polega na pełnym podporządkowaniu się obywateli państwu i rządach jednej partii
Autorytaryzm- to samo tyle że rządy jednej osoby
Demokracja - ustrój państwa który polega na RZĄDACH WOLI WIĘKSZOŚCI OBYWATELI. Wybierają swoich przedstawicieli,a gwarantem ich praw jest konstytucja
1 4 1
2010-02-25T14:49:09+01:00
Państwo totalitarne system władzy w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie strefy życia obywateli
Przykłady:
przeciwnicy polityczni są eliminowani,
skrajna centralizacja państwa
prawa obywatela nie są przestrzegane


Państwo autorytarne to państwo, w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności.
Obywatele w życiu politycznym podlegaja stałej kontroli
przykłady:
Sterowanie nastrojami społecznymi
oparcie władzy w państwie autorytarnym na armii i policji, rozbudowany system kontroli
przeważnie jedna partia polityczna

Państwo demokratyczne - państwo konstytucyjne, państwo prawa, które realizuje zasady: suwerenności narodu, pluralizmu, oraz trójpodziału władz.

cechy
Przestrzeganie praw człowieka
Wolność słowa
Pięcio przymiotnikowe wolne wybory
trójpodział władzy
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:57:24+01:00
Państwo totalitarne- system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, ścisłej kontroli nad każdym aspektem jej życia
cechy :
- aparat przymusu i represji,
- władza w rękach partii rządzącej i jej przywódcy

państwo autorytarne - system rządów ukształtowany w następstwie rozkładu ustrojów demokratyczno-parlamentarnych i dla przywrócenia autorytetu państwa i władzy
cechy :
- władza skupiona w ręku przywódcy i jego otoczenia
-parlament podporządkowany silnej władzy wykonawczej
-represje wobec społeczeństwa są znacznie mniejsze niż w państwach totalitarnych.

państwa demokratyczne : ustrój polityczny w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli.
cechy :
- zasada suwerenności narodu
- zasada trójpodziału władzy
- zasada pluralizmu politycznego
- zasada państwa prawa
4 1 4