UZUPEŁNIJ PONIŻSZE ZDANIA : (tam gdzie są kropki trzeba poprawny wpisać wyraz)

Na świecie jest ....... kontynentów i ...... oceany. Największym kontynentem na kuli ziemskiej jest ....... , a najmniejszym ........... . Wokół bieguna północnego rozciąga się Ocean ........... , a wokół bieguna południowego leży kontynent .................. .
1

Odpowiedzi

2010-02-25T14:43:41+01:00
Na świecie jest 7 kontynentów i 4 oceany. Największym kontynentem na kuli ziemskiej jest Azja , a najmniejszym Australia Wokół bieguna północnego rozciąga się Ocean Arktyczny , a wokół bieguna południowego leży kontynent Antarktyda.
15 4 15