Dwa identyczne, zamknięte naczynia zawierają jedno tlen, drugi azot. Jeżeli ciśnienie i temperatury gazów są równe, to mają one również jednakowe:
A. masy
B. gęstość
C. masy molowe
D. ilości cząsteczek
E. żadnej z podanych wielkości

2

Odpowiedzi

2009-10-17T21:23:59+02:00
2009-10-17T21:45:12+02:00