Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-21T09:44:15+02:00

Potop szwedzki 1655-1660 rok.

Przyczyna najazdu Szwedów na Polskę to chęć opanowania wybrzeży Morza Bałtyckiego,nowe łupy wojenne i uzywanie tytułu króla Szewcji przez Jana Kazimierza Wazę.

W 1655 roku 40 tysięczna armia szwedzka weszła w granice Rzeczypospolitej.Dzięki zdradzie podkanclerza koronnego Hieronima Radziejowskiego,który poddał się królowi szwedzkiemu i Januszowi Radziwilowi ,który poddał sie na Litwie wojska szwedzkie posuwaly się bez przeszkód.Również Warszawę oddano Szwedom.Dłużej bronil Krakowa Stefan Czarniecki,ale i on skapitulował.W tym czasie Jan Kazimierz Udał się na Śląsk.W Tym samym czasie Szwedzi byli bezwzgledni wobec ludności podbitej.Nakładali podatki,burzyli zamki i świątynie.Upokorzone społeczeństwo podjęło walke z najeźdźcami.Poczatkowo były to dzialania partyzanckie,które szybko przerodzily sie w regularną wojnę.W walce ze Szwedami odznaczył się Stefan Czarniecki.Ważnym momentem była obrona Jasnej Góry ,której nie zdobyto.W roku 1657 doszło do sojuszu Rzeczypospolitej z Danią i cesarstwem.Wojska tych krajów przyczyniły sie do ostatecznego pokonania Szwedów.W 1660 roku podpisano układ pokojowy w Oliwie.Na jego mocy Jan Kazimierz zrzekł sie tytułu króla Szwecji.Szwecja miała zwrócić Rzeczypospolitej zagarnięte mienie lecz nigdy się z tego nie wywiązała.