4 ile moli stanowi 19,6g kwasu ortofosforowego(V) ?
5.podaj wartosc liczby Avogadro (ile czasteczek w 1molu subs.)i objetosc molowej gazów w warunkach normalnych.
6 Reakcja przebiega wg. rownania:
2NaOH+H2SO4---->Na2SO4+H2O

7 W 75g H2O rozpuszczono 25g soli kuchennej. Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.

8 Ile wynosi stęzenie molowe roztworu KBr, jeżeli w 200cm3 tego roztworu zajmuje sie 11,9g tej soli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T15:33:15+01:00
Zad4. Masa H₃PO₄=98g/mol
98g/mol----1mol
19,6g------x moli

x=0.2mola
zad.5
Liczba Avogadro 6,02 ×10⁻²³
Objętość gazów= 22,4dm³
za.6 2NaOH+H2SO4---->Na2SO4+H2O a przedtym h2o musi być jeszcze dwójka bo sie nie zgadza
zad.7
Cp=ms/mr×100%
mr=ms+mw
mr=100g
cp=25/100×100%
cp=25%
zad8.
Cm=n/V
Masakbr=120g/mol
n=m/M
n=0,099mola
cm=0,099/0,2
cm=0,495mol/dm³