Napiszcie notatkę o swoim ulubionym autorze książek dla dzieci i młodzieży
-jak się nazywa
-jakie były najważniejsze wydarzenia w jego życiu (kiedy się urodzził , gdzie i kiedy się uczył,jakie były jego zainteresowania)
-kiedy i jakim utworem zadebiutował; jakie przyznano mu nagrody; które utwory przyniosły mu popularność , a które ty najbardziej cenisz. prosze pomuście

1

Odpowiedzi

2010-02-25T15:58:03+01:00
Moim ulubionym autorem książek dla dzieci i młodzieży jest Adam Mickiewicz. Urodził się 24 grudnia 1798 w Zaosiu. W latach 1807-1815 uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej. W wieku 17 lat skończył szkołę miejscową. Studiował nauki humanistyczne na Imperialnym Uniwersytecie Wileńskim (tak nazywał się wtedy Uniwersytet Stefana Batorego) w Wilnie z zamiarem zdobycia zawodu nauczyciela. W czasach studenckich był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Filomatów, tajnej organizacji, która z czasem przekształciła się w spiskową organizację narodową. Już jego literacki debiut – wydany w 1822 r. w Wilnie pierwszy tom Poezyj, był wydarzeniem na wielką skalę, on to bowiem umownie otwiera polski romantyzm. Przełomowy charakter zbiorku jest oczywisty. Mickiewicz zawarł w nim nie tylko program nowej literatury, ale jednocześnie objawił swój ogromnej miary talent poetycki. Kolejne utwory potwierdziły jego wielkość i ukształtowały najbardziej charakterystyczne oblicze polskiego romantyzmu. W 1822 r. w Wilnie ukazał się pierwszy zbiór wierszy Mickiewicza, zatytułowany Poezje. W tomie znalazł się przede wszystkim cykl Ballady i romanse, prawdziwy manifest polskiego romantyzmu. Nakład - 500 egzemplarzy - okazał się niewystarczający, trzeba było szybko dodrukować kolejne. Popularność młodego poety rosła. Rok po debiucie Mickiewicz wydał tom drugi, zatytułowany podobnie jak poprzedni - Poezje. Najbardziej cenię utwór pt. " Do M** " jest to opowieść poety o swoim smutku spowodowanym stratą bliskiej swojemu sercu osoby. Naprawdę polecam wszystkim ...
99 2 99