Odpowiedzi

2010-02-25T15:20:44+01:00
SO3 - 1 atom siarki i 3 atomy tlenu
Cl2O5 - 2 atomy chloru i 5 atomów tlenu
K3PO4 - 3 atomy potasu, 1 atom fosforu, 4 atomy tlenu
(NH4)2CO3 - 2 atomy azotu, 8 atomów wodoru, 1 atom węgla i 3 atomy tlenu
2010-02-25T15:26:28+01:00
SO3 - składa się z 1 atomu siarki i 3 atomów tlenu
Cl2O5 - składa się z 2 atomów chloru i 5 atomów tlenu
K3PO4 - składa się z 3 atomów potasu, 1 atomu fosforu i 4 atomów tlenu
(NH4)2CO3 - składa się z grupy amonowej 4 razy wziętej, 1atomu węgla i 3 atomów tlenu. :)