Odpowiedzi

2009-10-17T22:09:21+02:00
P₀=1013 hPa
V₀=22,4 dm³
T₀=273 K
T₁=280
T₂=300
q= 1kg/dm³ - gęstość powietrza

p₀*v₀/T₀=p₀*v₁/T₁
p₀*v₀/T₀=p₀*v₂/T₂

V₁=v₀*T₁/T₀
V₂=v₀*T₂/T₀

V=V₂-V₁= v₀*T₂/T₀ - v₀*T₁/T₀ = v⁰(T₂-T₁)/T₀=1,641 dm³

m=V*q=1,641 kg

Rok temu miałem zadania z ciśnieniami na chemii, nie jestem pewny rozwiązania w 100%, napisz mi, jeśli było źle zrobione.
2 3 2