1. Jedna liczba jest większa od drugiej o 3. Znajdz te liczby , jeżeli ich suma jest równa 12.
2. 15 litrów soku nalano do słoików o pojemnośći 0,25 l. Ile słoików napełniono tym sokiem?
3. Rowerzysta w ciągu dwóch dni przejechał 70 km. Pierwszego dnia przejechał o 2 km więcej niż drugiego dnia. Ile km przejechał rowerzysta każdego dnia?
4. W dwóch pudełkach jest 36 kredek. W jednym pudełku jest dwa razy więcej kredek niż w drugim . Ile kredek jest w każdym pudełku?
5. Suma dwóch liczb wynosi 12,4. Jakie to są liczby, jeżeli ich różnica wynosi 5,6?
6. Obwód równoległoboku wynosi 16,4 cm. Oblicz boki tego równoległoboku, jeżeli ich różnica wynosi 3 cm.
7. 3/7 działki stanowi 1200m². Ile m² ma cała działka?

3

Odpowiedzi

2010-02-25T15:29:16+01:00
Zad 1
x - I liczba
x+3 - II liczba
x+x+3=12
2x=9
x=4,5
x+3= 4,5+3=7,5
6 3 6
2010-02-25T15:32:25+01:00
2,
4*15=60
napełniono 60 słoików
3
70;2=35
i dzien35+2=37
2dzien 35-2=32
4
36;3=12
12*2=24
36-24=12
w jednym jest 24 kredki a w drógim 12
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T15:35:38+01:00
1. x- pierwsza liczba
x+3 - druga liczba

x+x+3=12 |-3
x+x=9
2x=9 |2
x=4,5

SPRAWDZENIE:
x+x+3=12
4,5+4,5+3=12

2. 15:0,25=60
Odp.: Sokiem napełnino 60 słoików.

3. x+2- odległość przejechana pierwszego dnia
x- odległość przejechana drugiego dnia

x+x+2=70| -2
2x=68 |:2
x= 34

Sprawdzenie:
x+x+2=70
34+34+2=70

Odp.: Rowerzysta pierwszego dnia przejechał 36 km, a drugiego 34.

4. x-kredki w jednym pudełku
2x-kredki w drugim pudełku

x+2x=36
3x=36 |:3
x=12

Odp.: W jednym pudełku jest 12 kredek, w drugim 24 kredki.

5. x-jedna liczba
x+3,6-druga liczba

x+x+3,6=12,4 |-3,6
2x=8,8 |2
x=4,4

x+x+3,6=12,4
4,4+4,4+3,6=12,4

6. obw=2a+2b

b=a+3
2b=2a+6

Obw=2a+2b
16,4=2a+2a+6 |-6
10,4=4a |:4
2,6=a

b=2,6+3=5,6

7. 1200:3=400m(kwadratowych)

czyli jedna siódma działki to 400 m(kw.)

400 (razy) 7= 2800m (kw.)
12 4 12