Odpowiedzi

2010-02-25T15:40:05+01:00
1. Wszystkie metale szybciej lub wolniej przechodzą w tlenki lub sole pod wpływem działających na ich powierzchni czynników atmosferycznych lub cieczy. To zjawisko nazywa się korozją. Najbardziej odporne na korozję są metale szlachetne, na przykład platyna, złoto i srebro, oraz miedź, która na szeroką skalę jest wykorzystywana w przemyśle.
2.
Rozszerzalność temperaturowa (cieplna, termiczna) ciał- zwiększanie objętości ciał w miarę wzrostu temperatury i zmniejszanie ich objętości w miarę obniżania temperatury. Ogrzane ciała stałe, ciecze i gazy zwiększają swoją objętość, gdyż ich cząsteczki po dostarczeniu im ciepła poruszają się szybciej.
Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, najmniejszą zaś ciała stałe. Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna i zależna od rodzaju substancji.
Wiedza o rozszerzalności ciał ma duże zastosowania praktyczne.


Na pewno dobrze wszystko. :)
Dasz NAJ ? ;)
1 5 1