Odpowiedzi

2009-04-15T19:27:51+02:00
Wzor kombinacyjny NEWTONA lub trojkat pascala
dla zabawy trojkat
1..................................1...1
2.................................1...2 ...1
3................................1..3....3...1
4...............................1..4 ...6...4....1
5..............................1..5...10...10...5....1
6............................1...6..15...20...15..6....1
7...........................1...7..21..35....35..21..7....1
8..........................1..8...28...46..70..46...28..8...1
9........................1...9..36...74...116..116..74.36...9..1

36d⁷*3²------->36*9=324

Kombinacja 7 z 9=9!/(2!7!)=8*9/2=36
36*9=324