Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T15:53:27+01:00
Jezioro Aralskie położone jest na granicy Kazachstanu i Uzbekistanu. Od lat 30 XX wieku budowane były tam kanały niespełniające wszelkich norm budowy takich obiektów. Spowodowało to, że aż od 30 - 70% wody, odbieranej rzekom Syr-daria i Amu-daria bezpowrotnie wsiąkało w glebę lub parowało, nie docierając ani do upraw, ani do jeziora. Skutki tych wydarzeń były łatwe do przewidzenia - poziom wód w jeziorze zaczął gwałtownie spadać. W 1960 powierzchnia jeziora wynosiła 68 tys. km², do roku 2004 powierzchnia jeziora zmniejszyła się o 3/4, do 17 160 km². W 1960 jezioro było czwartym co do wielkości na świecie, obecnie spadło na szesnaste miejsce.

Taki obrót wydarzeń był spowodowany przez władze ZSRR, które zdecydowały się na zaspokajanie bieżących potrzeb ludności Uzbekistanu, nie myśląc o katastrofie biologicznej, jaka czekała na jezioro i okolice.

Intensywne parowanie wody spowodowało większe zasolenie i mniejszy obszar dla życia zwierząt mieszkających w wodach jeziora (np. ryb), przez co szybko upadło wszelkie rybołówstwo. Nie trudno się domyśleć, że gdy zabrakło ryb - czyli pokarmu, ptaki i inne drapieżniki przestały pojawiać się w tych terenach.

Wyparowanie tak dużej części jeziora spowodowało nieodwracalne obumarcie większości fauny i flory na tych terenach.

Jednak od 2003 roku dokłada się starań, aby uratować północną część jeziora. Do tych działań zaangażowane są przede wszystkich władze Kazachstanu. w 2005 ukończono Tamę Kokaral, która oddziela wody północnej części Jeziora Aralskiego, od większej, bardziej zagrożonej południowej części.
6 4 6