Określ rodzaj i przypadek podanych rzeczowników

-pagórek ,piramidy ,konie,serce,kapłan,świątynie ,ściany,statki,obraz,faraon,kamień,książę,cmentarzyska ,grobów,człowiek ,budowle ,lud ,stóp,placu ,kraniec !


pierwsza pełna odpowiedź zostanie uznana za najlepszą . !!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T15:51:14+01:00
Pagórek- rodzaj męski, mianownik, biernik, piramidy- rodzaj niemęskoosobowy, mianownik, biernik ,konie- rodzaj niemęskoosobowy, mianownik, biernik, serce- rodzaj nijaki, mianownik, biernik, kapłan- rodzaj męski, mianownik, świątynie- rodzaj niemęskoosobowy, mianownik, biernik, ściany- rodzaj niemęskoosobowy, mianownik, biernik, statki- rodzaj niemęskoosobowy, mianownik, biernik, obraz- rodzaj męski, mianownik, biernik, faraon- rodzaj męski, mianownik, kamień- rodzaj męski, mianownik, biernik, książę- rodzaj męski, mianownik, cmentarzyska( to jest liczba mnoga?), jeśli tak to- rodzaj niemęskoosobowy, mianownik, jeśli nie- rodzaj nijaki dopełniacz, grobów- rodzaj niemęskoosobowy, dopełniacz, człowiek- rodzaj męski, mianownik, budowle- rodzaj niemęskoosobowy, mianownik, biernik,lud- rodzaj męskoosobowy, mianownik, biernik ,stóp- rodzaj niemęskoosobowy, dopełniacz,placu- rodzaj męski, dopełniacz, celownik, kraniec- rodzaj męski, mianownik, dopełniacz, biernik!
1 5 1
2010-02-25T15:53:09+01:00
Pagorek-rodzaj nijaki przypadek mianownik
piramidy-rodzaj nijaki przypadek biernik
konie-rodzaj meskoosobowy przypadek celownik
serce-r.nijaki przyp.biernik
kaplan-r.meski przyp.mianownik
swiatynie r nijaki p-biernik
sciany nijaki mianownik
statki nijaki biernik
obraz nijaki mianownik
faraon meski mianownik
kamien mianownik nijaki
ksiaze meski mianownik
cementarzysta r meskosobowy biernik
grobow nijaki dopelniacz
czlowiek niemeskoosobowy mianownik
budowle nijaki mianownik
lud niemeskoosobowy biernik
stop-nijaki narzednik palcu nijaki celownik
kraniec nijaki miejscownik
1 5 1