MATEMATYKA KLASA 6

1. Wpisz tak lub nie
Długość boku kwadratu zmniejszono o 20%. Pole kwadratu zmniejszyło się:

t/n - o 20%
t/n - o 40%
t/n - o 36%
t/n - o 10%

2. Szacuje się że na ziemi jest 1388 * 10 do potęgi 6 kilometrów sześciennych wody (w postaci ciekłej, stałej i gazowej). Wody oceanów stanowią 97,2% tych zasobów. Z pozostałych zasobów 6‰ stanowią powierzchniowe wody lądowe (morza śródlądowe, jeziora, rzeki). Podaj z dokładnością do 1000 kilometrów sześciennych objętość powierzchniowych wód na ziemi.

PROSZĘ Z OBLICZENIAMI. MA TO BYĆ ZROBIONE NA POZIOMIE KLASY 6.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T16:59:31+01:00
1.P=10x10=100 10-20%=8
P=8x8=64 100 - 64=36
Odp:Trzecie