Odpowiedz na pytania.
a) JAka jest zawartość tlenku węgla(4) w powietrzu?

b) Jaką rolę odgrywa tlenek węgla(4) w życiu roślin?

c) Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?

d) Jakie czynniki są niezbędne, aby zaszła reakcja fotosyntezy?

e) W jaki sposób tlenek węgla(4) dostaje sie do atmosfery?

f) W jaki sposób tlenek węgla(4) jest usuwany z atmosfery?

Ps: Kto pierwszy daje naj, naj od razu!!
Proszę bardzo o te odp.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T15:53:08+01:00
JAka jest zawartość tlenku węgla(4) w powietrzu?
0,003%
b) Jaką rolę odgrywa tlenek węgla(4) w życiu roślin?
potrzebny jako substrat do fotosyntezy

c) Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
substraty CO2, swiatlo a produkty to o2 i energia
d) Jakie czynniki są niezbędne, aby zaszła reakcja fotosyntezy?
siatło i obecnosc co2

e) W jaki sposób tlenek węgla(4) dostaje sie do atmosfery?
z wydychanego powietrza czy ze spalin samochodowych

f) W jaki sposób tlenek węgla(4) jest usuwany z atmosfery?
pobierany przez rosliny do fotosyntezy