Zad.1
O ile dłużej będzie trwał lot na trasie Warszawa-Dublin w samolocie lecącym z prędokością 760 km / h . od lotu samolotem , którego prędkośc wyniesie 912 km / h ? Waraszawa-Dublin w lini prostej 2280 km .

zad.2
6-osobowy zastęp harcerzy wyjeżdża na 5-dniowy biwak :
a). obl.całkowity koszt biwaku dla tego zastępu , jeżeli :
-dzienna stawka żywieniowa dla 1 osoby to 18 zł.
-koszt przejazdu w obie strony dla wszystkich uczestników stanowi 1/3 kwoty przeznaczony na żywienie dla całego zastępu
-inne wydatki stanowią 3/5 kosztów przejazdu
b). obl.koszt dla jednego uczestnika.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T16:05:14+01:00
1
V₁=760 km / h
V₂=912 km / h
s=2280 km

V=s/t
t=s/V

t₁=2280 km / 760 km/h=3h
t₁=2280 km / 912 km/h=2,5h

Różnica wynisi 0,5 h.

2
6 osób
5 dni
a)
6osób*18 zł*5dni=540zł za wyżywienie
540*1/3=180 zł przejazd
180*3/5=108 zł inne wydatki
RAZEM: 540+180+108=828 zł za cały biwak
b)
828 zł / 6 osób = 138 zł na osobę :)