Zaznacz odpowiednią cyfre i zaokrąglij podane liczby do częsci setnych (do drugiego miejsa po przecinku)
3,792≈
4,525≈
54,1124≈
0,00499≈

zaznacz odpowiednia cyfrę i zaokrąglij podane liczby do czesci tysięcznych (do 3 miejsca po przecinku )
2,5431≈
7,4258≈
2,5435≈
10,00962≈
28,55971≈
0,000827≈

1

Odpowiedzi

2009-10-17T22:01:19+02:00
1)
3,792≈ 3,79 (2)
4,525≈ 4,53 (5)
54,1124≈ 54,11 (2)
0,00499≈ 0,00 (4)

2)
2,5431≈ 2,543 (1)
7,4258≈ 7,426 (8)
2,5435≈ 2,544 (5)
10,00962≈ 10,010 (6)
28,55971≈ 28,560 (7)
0,000827≈ 0,001 (8)

14 3 14