W warunkach standardowych SEM ogniwa metalicznego, w którym jednym z półgniw jest półogniwo srebrowe wynosi 1,20V.
W szeregu elektrochemicznym metali wyszukaj drugie półogniwo(elektrodę), zastosowane w tym ogniwie i określ, czy pełni ono rolę katody, czy anody.

Proszę o pomoc!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-25T16:05:27+01:00
Srebro ma potencjał E(Ag/Ag⁺) = 0,8

potencjał szukanego metalu:
E = 0,8 - 1,2 = -0,4 - taki potencjał ma kadm Cd; E(Cd/Cd²⁺)

Ogniwo kadmowe pełni tutaj rolę anody, gdyż zachodzi na nim proces utleniania:
Cd⁰ = Cd²⁺ + 2e⁻
natomiast ogniwo srebrowe jest katodą, bo zachodzi na nim proces redukcji:
Ag⁺ + e⁻ = Ag⁰
3 5 3