Daje MAKSIMUM PUNKTÓW, I WYBIORE NAJLEPSZE !!!


Zad.1
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca, w którym promień podstawy ma długość 5 cm, a wysokość ma 8 cm.

Zad.2
Oblicz pole powierzchni całkowitej walca i objętość walca, którego promień podstawy r=2cm, a wysokość H=5cm.

3

Odpowiedzi

2010-02-25T16:13:31+01:00
1)
V=π5²*8=200π
P=2π5²+2π*5*8=130π
2)
V=π2²*5=20π
P=2π2²+2π2*5=28π
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T16:17:32+01:00
Zad.1

r = 5 cm
h = 8 cm

V = Pp * h
V = πr² * h
V = π * 5² * 8
V = π * 25 * 8
V = 200π cm³

Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2πr² + 2πrh
Pc = 2π * 5² + 2π * 5 * 8
Pc = 2π * 25 + 2π * 40
Pc = 50π + 80π
Pc = 130π cm²

Odp. Objętość tego walca wynosi V = 200π cm³, a pole powierzchni Pc = 130π cm².
Zad.2

r = 2 cm
h = 5 cm

V = Pp * h
V = πr² * h
V = π * 2² * 5
V = π * 4 * 5
V = 20π cm³

Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2πr² + 2πrh
Pc = 2π * 2² + 2π * 2 * 5
Pc = 2π * 4 + 2π * 10
Pc = 8π + 20π
Pc = 28π cm²

Odp. Objętość tego walca wynosi V = 20π cm³, a pole powierzchni Pc = 28π cm².
1 5 1
2010-02-25T18:53:35+01:00
Zad.1.
V=π5²*8=200π
P=2π5²+2π*5*8=130π
zad.2.
V=π2²*5=20π
P=2π2²+2π2*5=28π
1 5 1