Zad.1
Prędkość dźwięku jest równa 340 m/s. Ile czasu potrzeba by dźwięk dotarł na odległość 10 km?
zad.2
Jaką drogę pokona samochód, który przez 20 minut porusza się z prędkością 12 m/s?
zad.3
Człowiek biegnie przez 10 sekund pokonując 100m. Oblicz prędkość. Podaj tą prędkość w km/h.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T16:12:55+01:00
Zad.1
V = 340 m/s
s = 10 km = 10000 m
t = ?
V = s/t
V*t = s
t = s/V
t = 10000 m/340 m/s
t = 29,4 s
zad.2
t = 20 min = 20*60 = 1200 s
V = 12 m/s
s= ?
V = s/t
s = V*t
s = 12 m/s * 1200 s = 14400 m= 14,4 km
zad.3.
t = 10 s= 10 /3600 h = 1/360 h
s = 100 m= 0,1 km
V = ?
V = s/t
V = 0,1 km/1/360 h
V = 36 km/h