Potrzebuje samodzielnie napisanego wiersza z podobnym przeslaniem Mirona Białoszewskiego :
JA
stróż
latarnik
nadaję
z mrówkowca
nie zabłądzcie.
Bądzcie.
Mijajcie, mijamy się,
ale nie omińmy.
Mińmy.
My.
Wy, co latacie
i jesteście popychani.

z wyrażeniami Ja, Mowię,

1

Odpowiedzi

2009-10-17T23:23:02+02:00
JA
samotnik
błądzący
wołam
w ciszy zmącony
szukajcie
odkrywajcie
przechodząc patrzmy sobie w oczy
dostrzeżcie się
spojrzyjcie
My.
Wy, co mijacie się
samotnicy straceni
w ciszy zmąceni