1. oblicz wartosci pierwiastkow.
³√jedna czwarta
³√ jedna sto dwudziesta piata
³√2 całe i dziesiec dwudziestych siodmych
³√osiem dwudziestych siodmych
³√ 4 całe i siedemnnascie dwudziestych siodmych
³√ 0,008
³√0,125

1

Odpowiedzi

2010-02-25T16:10:40+01:00
³√1/4 Pewnie miało być √1/4=1/2
³√ 1/125=1/5
³√2 10/27=³√64/27=4/3
³√8/27=2/3
³√ 4 17/27=³√125/27= 5/3
³√ 0,008=0,2
³√0,125=0,5