Uzupelnij zapisy ;czasteczki atomy
4 PbS
3 KOH
5 Br2
3Co2
2 H2SO4
plis

UZUPEŁNIJ ZDANIAPODAJAC WARTOSCOWOSC PIERWIASTKOW CHEMICZNYCH;
Wodor w zwiazkach chemicznych jest????
tlen w tlenkach jest?????
siarka w siarczkach jest>?????
brom w bromkach jest????
jod w jodkach jest????

1

Odpowiedzi

2010-02-25T18:06:27+01:00
4 PbS - 4 cząsteczki siarczku ołowiu (II)
3 KOH - 3 cząsteczki wodorotlenku potasu
5 Br2 - 5 cząsteczek bromu
3Co2 - 3 cząsteczki tlenku węgla (IV)
2 H2SO4 - 2 cząsteczki kwasu siarkowego (VI)

Wodor w zwiazkach chemicznych jest jednowartościowy.
tlen w tlenkach jest dwuwartościowy.
siarka w siarczkach jest dwuwartościowa.
brom w bromkach jest jednowartościowy.
jod w jodkach jest jednowartościowy.
6 3 6