PROSZE pomóżcie mi z tymi zadaniami xdd <lol> ;* !!

1.Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych odpowiedzi na poniższe pytania.
a) x tygodni i y dni - ile to godzin ?
b) a metrów, b centymetrów i c milimetrów - il3 to metrów ?
c) g godzin i m minut - ile to godzin ?
d) c kilometrów na godzine - ile to mertów na sekunkę ?
e) c metrów na sekundę - ile to kilometrów na godzine ?

2.Oznaczamy prze g cenę guzika w groszach i przez k cenę kołka w złotych.
Zapisz używając wyrażeń algebraicznych:
a) Ile groszy kosztuje kołek, a ile złotych kosztuje guzik?
b) O ile groszy więcej od guzika kosztuje kołek ?
c) Ile złotych trzeba zapłacić za 20 guzików i 3 kołki ?
d) guzik podrożał o 2 grosze,kołek staniał o złotówkę.Ania kupiła 2 guziki i jeden kołek.Ile zapłaciła ?

3.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę trzycyfrową,której cyfrą jedności jest a , cyfrą dziesiątek b , a cyfrą setek jest suma cyfr a i b.Jaki warunek muszą spełnić liczby a i b ?

4.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) xkwadrat +x - 1 dla x= -1
b) 2(-x+4) dla x= -10
c) 1 - y + x dla x = 2 y= -1

5.Dla pewnych liczb x i y wartość wyrażenia x-y jest równa 1/2(jedna druga).Oblicz dla tych samych liczb wartości wyrażenia:
a) (x-y)kwadrat
b) 2:x-y
c) y-x
d) (y-x)kwadrat

6.Czy istnieją liczby całkowite m i n , dla których wartość wyrażenia 1/4m + 1/3n + 1/2 jest liczbą całkowitą ?

7.wyrażenie n(n-1)(n-2):6 przedstawia,ile różnych trzyosobowych delegacji można wybrać spośród n osób.
a) Ile takich delegacji można wybrać spośród 5 osób, a ile sposród uczniów w twojej klasie ? (w mojej klasie jest 22 uczniów)
b) W lodziarni jest 10 rodzajów lodów.Wybieramy 3 gałki lodów o rożnych smakach. Na ile różnych sposobów można dokonać takiego wyboru ?

z góry dzięki ! ;* :d

1

Odpowiedzi

2010-02-27T22:45:47+01:00
1. a) 168x +24y
b) a + 0,01b + 0,001c
c) g + 1/60 m
d) 1000c / 60s
e) 0.001c / 1/60 h
2. a) k /100, 100g
b) 1/100 k - g
c) 100 x 20 + 3k
d) 2(g +2) + 0.01k - 100
3. a+b x ab
1 1 1