Uzupełnij podobne zdania brakującymi przecinkami.Wskaż wśród nich zadania złożone współrzędnie i zadania złożone podrzędnie.Podkreśl spójniki łączące zdania składowe.

1.Rybak unikał wzroku córki ale na wszystkie pytania odpowiedział skinieniem głowy.
2.W dniu kiedy się urodziłaś obiecałem Cię królowej jeziora.
3.Dziewczyna chciała dowiedzieć się jak to się stało.
4.Nikomu nic nie powiedziałem trzymałem to w tajemnicy.
5.Nie pozwolę Ci tam pójść ani nie zgodzę się na żadne prośby.

2

Odpowiedzi

2010-02-25T16:18:47+01:00
1.Rybak unikał wzroku córki, ale na wszystkie pytania odpowiedział skinieniem głowy.
2.W dniu, kiedy się urodziłaś obiecałem Cię królowej jeziora.
3.Dziewczyna chciała dowiedzieć się, jak to się stało.
4. Nikomu nic nie powiedziałem, trzymałem to w tajemnicy.
5. Nie pozwolę Ci tam pójść, ani nie zgodzę się na żadne prośby.
5 2 5
2010-02-25T16:20:59+01:00
1.Rybak unikał wzroku córki, ale na wszystkie pytania odpowiedział skinieniem głowy.- współrzędnie (ale)
2.W dniu, kiedy się urodziłaś obiecałem Cię królowej jeziora.- podrzędnie
3.Dziewczyna chciała dowiedzieć się, jak to się stało.- podrzędnie
4.Nikomu nic nie powiedziałem, trzymałem to w tajemnicy. - podrzędnie
5.Nie pozwolę Ci tam pójść ani nie zgodzę się na żadne prośby. -współrzędnie (ani)
3 5 3