Odpowiedzi

2010-02-25T16:20:05+01:00
Samożywność - sposób odżywiania polegający na syntezie związków organicznych z prostych związków mineralnych.

Cudzożywność - jeden ze sposobów odżywiania, polega na pobieraniu gotowych związków organicznych (w przeciwieństwie do samożywności).

Sieć Troficzna - sieć pokarmowa, w ekologii sieć zależności pokarmowych między organizmami jednego lub różnych gatunków.

Komensalizm - typ zależności o charakterze symbiozy między dwoma lub więcej gatunkami.

Symbioza - zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron lub jednej, a drugiej nie szkodzi

Konkurencja - polega na tym, że dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną.

Drapieżnictwo - sposób odżywiania się zwierząt, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia.

Pasożytnictwo - forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, w której jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody.
12 4 12
2010-02-25T16:20:14+01:00
Samożywność- zdolność do zdobywania sobie pokarmu
Cudzożywność - niezdolnośc do zdobywania pokarmu, np.huba
Sieć Troficzna- sieć pokarmowa
Komensalizm- forma symbiozy dwóch różnych gatunków zwierząt, roślin lub rośliny i zwierzęcia polegające na tym, że jeden z partnerów( gospodarz) udostępnia drugiemu ( komensalowi) pokarm, drugi partner nie wyrządza gospodarzowi żadnej przysługi, ale i nie wyrządza szkód.
Symbioza- życie w połaczeniu z innym organizmem
Konkurencja - rywalizacja roslin lub zwirząt o pokarm, miejsce w stadzie, samice
Drapieżnictwo- zabijanie np saren przez lwy
Pasożytnictwo - roślina lub zwierzę zabiera potrzebne skałdniki pokarmowe od żywiciela np jemioła
23 4 23
2010-02-25T16:22:09+01:00
Samożywność - sposób odżywiania się charakterystyczny dla roślin, części bakterii polegający na syntezie związków organicznych z prostych związków mineralnych.

cudzożywność - sposób odżywiania zwierząt, grzybów, bakterii pasożytniczych , roślin pasożytniczych. Cudzożywność polega na pobieraniu gotowych związków organicznych (w przeciwieństwie do samożywności).

sieć troficzna - inaczej sieć pokarmowa, w ekologii sieć zależności pokarmowych między organizmami jednego lub różnych gatunków, żyjących w jednym ekosystemie, mających podobne zwyczaje pokarmowe.

komensalizm - inaczej współbiesiadnictwo . jeden gatunek ma z tego korzyść a dla drugiego jest to obojętne

symbioza -zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm)

konkurencja - jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną. Dochodzi do współzawodnictwa o ograniczone zasoby środowiska, np. o pożywienie, miejsce do życia.

drapieżnictwo - jeden gatunek poluje i zabija osobnik drugiego gatunku np.jastrząb i mysz

pasożytnictwo - organizm żyje kosztem drugiego organizmu np glizda ludzka i człowiek
7 4 7