1leonardo da Vinci, "mona lisa" i Caravaggio "ukrzyżowanie świętego Piotra"
które z dzieł uznajesz za barokowe i dlaczego??
2porównaj ze sobą cechy rzeźby renesansowej i barokowej. która z nich ma charakter bardziej zbliżony do realistycznego?

3

Odpowiedzi

2010-02-25T16:15:21+01:00
Mona lisa ponieważ jest bardziej fantyczne . Moim zdaniem rzezba barokowej
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:28:30+01:00
Ktoś tu przede mną chyba nie wie czym cechuje się dzieło barokowe!!

Ja za BAROKOWE UZNAJE DZIEŁO CARAVAGGIA (czołowego malarza Baroku) "UKRZYŻOWANIE ŚWIĘTEGO PIOTRA" ze względu na:
- ostre kontrasty światłocieniowe (KONTRAST ŚWIATŁA I MROKU)
- przenikanie się światła i cienia
- ŚWIATŁO JEST CZYNNIKIEM KOMPONUJĄCYM PŁASZCZYZNĘ
- dekoracyjność i wirtuozerstwo
- bezpośrednie studia nad naturą
- kompozycja żywa, dynamiczna, spontaniczna, uczuciowa
- dramatyczna akcja
- realistyczne ujęcie postaci
- wielopostaciowy układ, skomplikowany ruch
- nastrojowość i uczuciowość

RZEŹBA BAROKOWA: (np Lorenzo Bernini)
- forma ruchliwa, dynamiczna, płynna, zmienna dzięki np obfitości fałd szat
- rzeźba często grupowa, wielofiguralna
- krzyżowanie się kierunków, pionów z poziomami i skosami
- aktywny, mocny, gwałtowny ruch uchwycony w ułamku chwili
- skondensowana siła fizyczna i dynamika działania
- silnie rozwarstwiona i rozbudowana w przestrzeni bryła
- wielkie bogactwo środków wyrazu
- często rzeźby o tematyce religijnej lub mitologicznej
- podwaliny pod rzeźbę barokową położył Michał Anioł

RZEŹBA RENESANSOWA: (typowe dzieło: DAWID Michała Anioła)
- tematyka religijna, mitologiczna, pomniki konne, nagrobki, epitafia, portret w formie popiersia
- wskrzeszono W rzeźbie AKT (sceny relig. i mitolog.)
- inspiracja antykiem (rzeźba sprawia wrażenie autentyku starożytnego z epoki klasycznej)
- studia z natury
- poza KONTRAPOSTU (ciężar ciała na jednej nodze ugiętej)
- lekkie rytmy skosów
- naczelnymi problemami są sprawy estetyczne, a nie ideologiczne, a więc PIĘKNO DOSKONAŁEGO, NAGIEGO CIAŁA, HARMONIJNE PROPORCJE , MECHANIZM SWOBODNEGO CIAŁA
- antyk, HUMANIZM, I NOWY STOSUNEK DO NATURY
- zavchwyt nad rzeźbą starożytną
- miękkość modelunku, świtnie zaobserwowany ruch
- artyści studiowali z zapałem naturę, posuwając się nawet do sekcji zwłok
- UKŁADY KOMPOZYCYJNE - RÓWNOWAŻNE, KLASYCZNE , DAJĄCE WRAŻENIE SPOKOJU I HARMONII
7 5 7
2010-02-25T19:44:53+01:00
Za typowy obraz barokowy uważam dzieło Caravaggio' go (choćby nawet z tego względu że to malarz żyjący w epoce baroku)
ale nie tylko ten obraz jest dynamiczny i ma rozwiniętą barwę kolorów przedstawia ludzkie cechy a nie jest wzorcem ideału tak jak w renesansie.


Moim zdaniem charakter realistyczny ma rzeżba barokowa jak już wcześniej napisałam przedstawi ludzkie wady.
Renesans był statyczny harmonijny był przeciwieństwem renesansu
1 3 1