Prosze przetłumaczyć
:
Where did you go
who did you go with
were did you stay
what was it like
what was the weather like
what things did you do
how long did you stay
Tell the people about your last holiday or your ideal holiday.Write about these things
Illustrate your project with pictures and photos
Write a postcard to a friend about your holiday.

3

Odpowiedzi

2010-02-25T16:16:14+01:00
Gdzie poszedłeś z kim poszedłeś były zostałeś co był tym jak co był pogodą jak co rzeczy zrobiły cię robić jak dawno zostałeś mówić, że ludzie około twoich ostatnich wakacji albo twojego idealnego holiday.Write o tych rzeczach pokazują, że twój projekt z obrazami i zdjęcia piszą kartkę pocztową do przyjaciela około twoich wakacji.
Jakoś tak...
1 5 1
2010-02-25T16:16:14+01:00
Where did you go
którzy nie chcesz iść z
były Did You Stay
Jak to było
co pogoda
to wszystko, co robiłeś
Jak długo zatrzymać
Powiedz ludziom o swoich ostatnich wakacji lub idealnym holiday.Napisz o tych rzeczach
Zilustrój swój projekt z obrazów i zdjęć
Napisz pocztówkę do przyjaciela o wakacjach.

Niektórych słówek nie wiedziałam
2010-02-25T16:47:57+01:00
Where did you go - Gdzie poszedłeś
who did you go with - kto z tobą poszedł
were did you stay - byli ty zostałeś
what was it like - co było lubiane
what was the weather like - co było pogodą
what things did you do - jakie rzeczy zrobiłeś
how long did you stay - jak długo zostałeś
Tell the people about your last holiday or your ideal holiday. - mów do ludzi o twoich przeszłych, idealnych wakacjach
Write about these things - Napisz te rzeczy
Illustrate your project with pictures and photos - Zilustruj twój projekt z obrazkami i zdjęciami
Write a postcard to a friend about your holiday. - Napisz pocztówkę do przyjaciela o swoich wakacjach.
;)))