Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T23:19:06+01:00
1
a)
6x(4-4y+y²)+x³-6x²y+12xy²-8y³-x(x²-1)=
24x-24xy+6xy²+x³-6x²y+12xy²-8y³-x³+x=
25x-24xy+18xy²-6x²y-8y³=
25(√2)²-24√2*√8+18√2(√8)²-6(√2)²√8-8(√8)³=
50-24*4+18√2*8-12*2√2-64*2√2=
50-96+144√2-24√2-128√2=-46-8√2
b)
y²-9x²-2x²+2xy+y²-6y+9+6y=
2y²-11x²+2xy+9=
2(√8)²-11(√2)²+2√2*√8+9=
16-22+8+9=11

2
100km spala b litrów
n km spala n*b/100
koszt:
n*b/100 *k=nbk/100
3
a) [6(x-2/3)(x+3/2)]/[(2x-3)(2x+3)]=3(x-2/3)/(2x-3)
zał: x≠3/2 ∧ x≠-3/2
rozkładasz każdą funkcję kwadratową na czynniki korzystając z delty i postaci iloczynowej ,
czyli ax²+bx+c=a(x-x₁)(x-x₂), gdzie x₁,x₂ to pierwiastki ax²+bx+c=0
tutaj: Δ=169 x₁=2/3, x₂=-3/2
b)[(x-2)(x-3)]/[(x-1)(x-3)]=(x-2)/(x-1)
zał:x≠1 ∧ x≠3
c)[(x-1)(x-3)]/[(x-3)(x+2)]=(x-1)/(x+2)
zał:x≠3 ∧ x≠-2
d)(x+5)²/[(x+2)(x+5)=(x+5)/(x+2)
zał: x≠-2 ∧ x≠-5
4
a)
3/x-1 ; 2/x+1
x≠1 ∧ x≠-1
wspólny mianownik: (x-1)(x+1)
3(x+1)/[(x-1)(x+1)] ; 2(x-1)/[(x-1)(x+1)]
(3x+3)/[(x-1)(x+1)] ; (2x-2)/[(x-1)(x+1)]
b)
2/x+3 ; x-1/(x²+3x)=x-1/x(x+3)
x≠0 ∧ x≠-3
wspólny mianownik: x(x+3)
2x/[x(x+3)] ; (x-1)(x+3)/[x(x+3)]
2x/[x(x+3)] ; (x²+2x-3)/[x(x+3)]
c
2/(x²-2x-3) ; 3/(x²+4x+3)
2/(x-3)(x+1) ; 3/(x+3)(x+1)
x≠3 ∧ x≠-3 ∧x≠-1
wspólny mianownik: (x-3)(x+3)(x+1)
2(x+3)/[(x-3)(x+3)(x+1)] ; 3 (x-3)(x+3)/[(x-3)(x+3)(x+1)]
(2x+6)/[ (x-3)(x+3)(x+1)] ; (3x-9)/[(x-3)(x+3)(x+1)]
d
(x+1)/(x²-6x+9) ; (x-2)/(x²+x-12)
(x+1)/(x-3)² ; (x-2)/(x-3)(x+4)
x≠3 ∧ x≠-4
wspólny mianownik: (x-3)²(x+4)
(x+1)(x+4)/[(x-3)²(x+4)] ; (x-2)(x-3)/[(x-3)²(x+4)]
(x²+5x+4)/[ (x-3)²(x+4)] ; (x²-5x+6)/[(x-3)²(x+4)]
5
m dziewczyn waży w sumie s kg
c chłopaków średnio po p kg czyli w sumie cp kg
razem było ich m+c i ważyli :s+cp
średnia waga:
[s+cp]/[m+c)

uff...można dostać oczopląsu o tej godz.